Tọa độ check-in nổi tiếng ở Vũng Tàu làm nên ‘thương hiệu’ phố biển